Lingvistik B

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN212

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Semantik och pragmatik

Kompletterande material tillkommer.

Delkurs 2. Funktionell grammatik 1

Annat material delas ut under kursen/på Studium

Ytterligare material kan tillkomma.

Aktuella forskningsområden inom lingvistik

Ytterligare material kan tillkomma.

Språk kultur och tanke

Kurslitteratur delas ut vid kursstart

Lingvistisk forskning och forskningsmetoder

Fonetik I

Ytterligare övningsmaterial görs tillgängligt på Studium. Ytterligare material kan förekomma.

Referenslitteratur för Fonetik I

  • Ladefoged, Peter.; Johnson, Keith, A course in phonetics, seventh edition, Stamford, CT, Cengage learning, [2015]

Ytterligare övningsmaterial görs tillgängligt på Studium.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin