Sociala villkor och sociala problem II

7 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2SC178

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Senaste upplaga gäller.

Ytterligare litteratur kan tillkomma i form av artiklar och bokkapitel.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin