Utbildningssociologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utbildningssociologins grunder 7,5 hp

Totalt ca 895 sidor.

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

Sidomfång: 983 s.

Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp

Utbildning och samhällsförändring 7,5 hp

Summa antal sidor: 999

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin