Vetenskapliga metoder i företagsekonomi

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE861

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin