Utbildningssociologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Utbildningssociologins grunder 7,5 hp

Totalt ca 895 sidor.

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

Sidomfång: 983 s.

Utbildningssystemens framväxt och struktur, 7,5 hp

Dessutom tillkommer viss litteratur enligt lärarens anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp och ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

Utbildning och samhällsförändring 7,5 hp

Dessutom tillkommer viss litteratur enligt lärarens anvisningar.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7,5 hp och ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin