Databasteknik II

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL400

Det finns en senare version av litteraturlistan.

På svenska

  • Padron-McCarthy, Thomas; Risch, Tore, Databasteknik, Lund, Studentlitteratur, 2005

In English

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin