Sociala medier och digitala metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS060

Huvudgrupp 1

Relevant litteratur för kursen kommer att tillhandahållas under kurstillfället.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin