Självständigt arbete i biologi

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1BG210

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

IBG:s skrifter "Att presentera vetenskap" och "Hur man använder vetenskapliga källor"

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin