Utbildningssociologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

Utbildningssociologi, klassiska och moderna traditioner 7,5 hp

 • Becker, Gary S., Nobel lecture: The economic way of looking at behavior, Ingår i: Journal of political economy., vol. 101, nr. 3, 1993, s. 385–409Obligatorisk
 • Bourdieu, Pierre; Gimdal, Gustaf; Jordebrandt, Stefan, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori., Göteborg, Daidalos, 1999Obligatorisk
 • Bourdieu, Pierre, Raisons pratiques: sur la théorie de l'action, Paris, Seuil, 1994Obligatorisk (Bourdieu, Pierre, "L'illusion biographique" p. 81–89. Sv övers: "Den biografiska illusionen", i Bourdieu, Pierre, Praktiskt förnuft: bidrag till en handlingsteori, Stockholm: Daidalos, s. 68–75 (8 s))
 • Colman, James, Social Capital in the Creation of Human Capital, Ingår i: American journal of sociology, s. 95–120Obligatorisk (vol 94, 1988, Supplement, s 95–120 (25 s))
 • Conell, R.W, Cool Guys, Swots and Wimps: The Interplay of Masculinity and Education, Ingår i: Oxford review of education, vol. 15, nr. 3, 1989, s. 291–303Obligatorisk
 • Davies, Bronwyn, The discursive Production of the Male/Female Dualism in School Settings, Ingår i: Oxford review of education, 1989, s. 229–241Obligatorisk
 • Durkheim, Émile, Education and sociology, 2. pr, New York, [1956] 1968Obligatorisk ("Education: Its Nature and Role", s. 61–90.)
 • Foucault, Michel, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard, 2004Obligatorisk (Del III: Discipline, s. 137–229. Sv. Övers.: Övervakning och straff. Fängelsets födelse. Lund: Arkiv, 1987, del III, "Disciplinen", s. 157–269 (112 s))
 • Foucault, Michel, Övervakning och straff: fängelsets födelse, Lund, Arkiv, 1987Obligatorisk (Del III, "Disciplinen", s. 157–269.)
 • Goffman, Erving, Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates, Harmondsworth, Penguin, 1991Obligatorisk (Kapitlen "Introduction", p. 11–13, "On the Characteristics of Total Institutions", p. 13–115, "The Underlife of a Public Institution", p. 157–280. Sv övers: Totala institutioner. Fyra essäer om anstaltslivet sociala villkor. Stockholm: Norstedts, 2004, urval. (220 s))
 • Goffman, Erving, Totala institutioner: fyra essäer om anstaltslivets sociala villkor, 1. uppl., 2. tr. /b efterskrift av Malin Åkerström, Stockholm, Rabén & Sjögren, 1983Obligatorisk
 • Klassisk och modern samhällsteori, Lund, Studentlitteratur, 1999Obligatorisk
 • Lyotard, Jean-François, La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Paris, Éd. de minuit, 1979Obligatorisk (Eng övers: The Postmodern Condition, Manchester: Manchester University Press, 1984. (106 s))
 • Lyotard, Jean-François, The postmodern condition: a report on knowledge, Manchester, Manchester Univ. Press, cop. 1984Obligatorisk
 • Morgan, Mary, Economic man as model man. Ideal types, idealizations and caricatures, Ingår i: Journal of the history of economic thought., 2006, s. 1–28Obligatorisk
 • Parsons, Talcott, The School Class as a Social System: Some of its functions in American society, 1959Obligatorisk
 • Power and ideology in education, New York, Oxford U.P., 1977 (Bell, Daniel "Meritocracy and Equality", s.607–634. Bernstain, Basil "Class and Pedagogies: visible and invisible"", s. 511–535. Bernstain, Basil, "Social class, language and socialization", s.473–486. Boudon, Raymond, "Education and social mobility: a structural model", s. 186–196. Bowles, Samuel, "Unequal education and the reproduction of the social division", s. 137–151. Collins, Randall, "Functional and conflict theories of educational stratification", s. 118–135. Karabel, Jerome& A.H. Halsey, s.1–86. Rossanda, Rossana, M. Cini &L. Berlinguer, "Theses on education. A Marxist view", s. 647–658. Schultz, Theodore, "Investment in human capital", s.313–324)
 • Walkerdine, Valerie, Femininity as Performance, Ingår i: Oxford review of education, vol. 15, nr. 3, 1989, s. 267–279Obligatorisk

Utbildningens framväxt och strukturer 7,5 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin