Italienska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5JT000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet

Kompendium (köps på exp.)

Delkurs 2. Muntlig språkfärdighet

Kompendium säljs på institutionen

Delkurs 3 Text

Delkurs 4. Kultur och samhälle

Kompendier (köps på exp.)

Ordböcker:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin