Utbildningssociologi A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4UK045

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Sociala gruppers utbildningsstrategier 7,5 hp

Utbildning och samhällsförändring, 7,5 hp

Utbildningssociologi, klassiska och moderna traditioner 7,5 hp

Utbildningens framväxt och strukturer 7,5 hp

Ytterligare 15 s. enligt lärares anvisningar

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin