Urval

Urval till psykoterapeutprogrammet baseras på följande kriterier och poängberäkning. Om flera sökande hamnar på samma totalpoäng tillämpas lottning.

1. Grundläggande psykoterapiutbildning (maxpoäng inom kriteriet: 5)

 • Utbildningens inslag av KBT bedöms vara betydande men inte motsvara en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning: 0 poäng.
 • Utbildningen har en tydlig och uttalad inriktning mot KBT. Den bedöms därmed som en grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning: 5 poäng.

2. Akademisk yrkesutbildning (maxpoäng inom kriteriet: 5)

 • Psykolog: 5 poäng
 • Läkare och specialist i psykiatri; Sjuksköterska och specialist i psykiatri; Socionom: 3 poäng
 • Läkare: 1 poäng

3. Psykoterapeutiskt arbete (maxpoäng inom kriteriet: 3)

Arbetet ska ha utförts på minst halvtid efter slutförd behörighetsgivande utbildning i KBT.

 • ~5 år: 3 poäng
 • ~4 år: 2 poäng
 • ~2 år: 1 poäng

4. Psykoterapihandledning i KBT (maxpoäng inom kriteriet: 4)

Handledning efter slutförd grundläggande psykoterapiutbildning och utöver akademisk yrkesutbildning. Handledaren ska vara legitimerad psykoterapeut inom KBT och handledarutbildad. Som grupphandledning räknas endast grupper med maximalt fyra deltagare.

 • Individuell handledning >60 timmar eller grupphandledning >120 timmar: 4 poäng
 • Individuell handledning 30–60 timmar eller grupphandledning 60–120 timmar: 3 poäng
 • Individuell handledning 10–29 timmar eller grupphandledning 20–59 timmar: 2 poäng

5. Utbildningar i psykoterapi (maxpoäng inom kriteriet: 2)

Kurser i psykoterapi på högskole-/universitetsnivå utöver vad som ingår i en behörighetsgivande akademisk yrkesutbildning och grundläggande psykoterapiutbildning.

 • >15 hp: 2 poäng
 • 7,5 - 14,9 hp: 1 poäng

6. Publikationer om psykoterapi eller klinisk psykologi (maxpoäng inom kriteriet: 3)

 • Publikation/-er i vetenskapliga tidskrifter med granskningsförfarande (peer review): 2 poäng
 • Publikation/-er i facktidskrifter och dylikt: 1 poäng

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin