Specialistsjuksköterskeprogrammet – Diabetesvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SDIA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SDIA
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 30 juni 2015
Diarienummer
Medfarm 2015/349

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin