Fysioterapeutprogrammet

180 hp

Studieplan, MFT1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFT1Y
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 21 april 2015

Termin 1

Fysioterapi I – Hälsa, beteende och vetenskapsmetodik I, 12 hp

Psykologi 7,5 hp

Fysiologi och Anatomi I, 10,5 hp

Termin 2

Anatomi II - Muskler och leder, 7,5 hp

Fysioterapi II – Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi, 15 hp

Ortopedi, 3 hp

Kirurgi, 1,5 hp

Invärtesmedicin, 3 hp

Termin 3

Fysioterapi III – Akuta och subakuta tillstånd inkl. VFU (7,5 hp) , 16,5 hp

Psykologi II - Kommunikation och samtal, 6 hp

Neuroanatomi samt smärt- och stressfysiologi, 7,5 hp

Termin 4

Neurologi, 3 hp

Pediatrik och geriatrik, 3 hp

Fysioterapi IVa – Rehabilitering och habilitering inkl. VFU II (7,5 hp), 18 hp

Fysioterapi IVb - Fysisk aktivitet vid folksjukdomar inkl. vetenskapsmetodik II, 6 hp

Termin 5

Psykiatri inkl. psykisk ohälsa, 4,5 hp

Fysioterapi V - Muskuloskeletal funktionsnedsättning och psykisk ohälsa inkl. VFU III (7,5 hp), 21 hp

Vetenskapsmetodik III - PM, 4,5 hp

Termin 6

Vetenskapsmetodik IV - examensarbete, 15 hp

Fysioterapi VI – Ledarskap, organisation och samhälle, inkl. KUA (3 hp), 7,5 hp

Valbar kurs alternativt valbar VFU, 7,5 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin