Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SHBU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SHBU
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 14 mars 2016
Diarienummer
Medfarm 2016/314

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin