Specialistsjuksköterskeprogrammet – Onkologisk vård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SONK

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SONK
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 14 mars 2016
Diarienummer
Medfarm 2016/314

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Specialiserad omvårdnad med inriktning mot kommunikation och pedagogik inom cancerprocessen, 7,5 hp

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin