Specialistsjuksköterskeprogrammet – Ambulanssjukvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SAMB

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SAMB
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 16 september 2009

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin