Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

Studieplan, UGR0Y, FÖGR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
FÖGR
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 12 februari 2019
Diarienummer
UTBVET 2016/534

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Specialpedagogik 7.5 hp

(Ny kurs)

VFU II, grundlärare 7.5 hp

(Ny kurs)

Termin 5

Läroplansteori och didaktik 7.5 hp

(Ny kurs)

Bedömning och omdömen 7.5 hp

(Ny kurs)

Utvärdering och hållbart utvecklingsarbete 7.5 hp

(Ny kurs)

Vetenskapsteori och forskningsmetodik 7.5 hp

(Ny kurs)

Termin 6

Termin 7

Termin 8

VFU III riktad mot ämnesstudier, grundlärare F-6

(Ny kurs)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin