Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3

15 hp

Kurs, Grundnivå, 1BG028

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen ger dig grunderna i naturvetenskap och teknik för undervisning från förskoleklass till årskurs 3. Den är tematiskt uppbyggt för att peka på de naturliga beröringspunkter som finns mellan naturvetenskap och teknik. Det är många praktiska moment: exkursioner, laborationer, studiebesök, samt besök på eller av skolor.

Kursen ges på helfart under period 1 (höstkurs) och period 3 (vårkurs). Den inleds med två gemensamma dagar med SO-kursen i början av terminen. Under vårkursen förläggs några exkursionsdagar under terminens senare del (period 4).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin