Specialistsjuksköterskeprogrammet – Vård av äldre

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SALD

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SALD
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 30 december 2011

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin