Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hjärtsjukvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SHJA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SHJA
Fastställd av
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, 17 april 2019
Diarienummer
MEDFARM 2019/226

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Alternativ till Examensarbete 15 hp:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin