Specialistsjuksköterskeprogrammet – Akutsjukvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SAKU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SAKU
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 27 april 2021
Diarienummer
MEDFARM 2019/226

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Alternativ till självständigt arbete 15 hp:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin