Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

Studieplan, UGR0Y, FÖGR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
FÖGR
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 3 juni 2021
Diarienummer
UTBVET 2021/559

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

VFU III riktad mot ämnesstudier, grundlärare F-6

(Ny kurs)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin