Specialistsjuksköterskeprogrammet – Akutsjukvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SAKU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SAKU
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 5 maj 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/559

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin