Specialistsjuksköterskeprogrammet – Psykiatrisk vård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SPSY

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SPSY
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 5 maj 2022
Diarienummer
MEDFARM 2022/559

Inriktningen ges även på halvfart - då gäller annan turordning på kurserna.

För mer information kontaktas institutionen för neurovetenskap.

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin