Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SHBU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SHBU
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 14 november 2012
Diarienummer
Medfarm 2012/1658

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin