Specialistsjuksköterskeprogrammet – Kirurgisk vård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SKIR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SKIR
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 14 november 2012
Diarienummer
Medfarm 2012/1658

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin