Specialistsjuksköterskeprogrammet – Vård av äldre

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SALD

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SALD
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 6 maj 2013
Diarienummer
Medfarm 2013/653

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin