Grundlärarprogrammet – Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 hp

Studieplan, UGR0Y, FÖGR

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
UGR0Y
Inriktningskod
FÖGR
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 20 december 2013
Diarienummer
UTBVET 2012/154

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Verksamhetsförlagd utbildning mot ämnesinriktning, Grundlärarprogrammet 15 hp

Mångfald och lärande med inriktning mot grundlärare 5 hp

Bedömning, utvärdering och politisk styrning för grundskola 10 hp

Termin 8

Svenska III för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Matematik III för grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp

Självständigt arbete 15 hp

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin