Specialistsjuksköterskeprogrammet – Diabetesvård

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SDIA

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SDIA
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 3 mars 2015
Diarienummer
Medfarm 2015/349

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Studenter som väljer att skriva Examensarbete med inriktning mot diabetesvård 7,5 hp måste även välja en valbar kurs om 7,5 hp efter överrenskommelse med kursledare.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin