Energi - källor, nät och lagring

Batterier

Myten om superbatteriet - vad är egentligen kemiskt möjligt?

Daniel Brandell

Superbatteriet som är svaret på alla energi- och klimatutmaningar finns inte. Däremot finns spännande batteriforskning och stora offentliga/privata satsningar som driver utveckling av miljövänligare batterier framåt. Batterier som ständigt blir bättre på alla sätt och vis. Här möter vi kemiprofessor Daniel Brandell i ett samtal om batterikemi och dess möjligheter samt utmaningarna för en hållbar framtid.

14 december 2021.

Se samtalet "Myten om superbatteriet - vad är egentligen kemiskt möjligt?"

Porträtt av Daniel Brandell.

Gyllende tider för batteriforskning - vad betyder det i praktiken?

Kristina Edström

Möt Kristina Edström, professor i oorganisk kemi och projektkoordinator för Battery 2030+, i ett samtal om nödvändigheten att satsa på utvecklingen av hållbara, säkra och uppladdningsbara batterier.

1 december 2020.

Se samtalet "Gyllene tider för batteriforskning - vad betyder det i praktiken"

 

Porträtt av Kristina Edström.

Drivmedel

Med vätgas i tanken för hållbar sjöfart

Björn Samuelsson

Vätgas som energibärare ses som en viktig möjlig komponent för omställningen till det hållbara transportsystemet. I bilar finns den redan. Men kan den även användas för fartyg? Denna vecka möter vi Björn Samuelsson, forskare vid Uppsala universitet och projektledare för det arbete som ska utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas i den gotländska färjetrafiken.

13 september 2022.

Se samtalet "Med vätgas i tanken för hållbar sjöfart".

 

Porträtt av Björn Samuelsson.

Från algblomning till flygbränsle - är soldrivna bakterier svaret på framtidens fossilfria drivmedel?

Karin Stensjö

Möt Karin Stensjö, universitetslektor vid kemi-Ångström, i ett samtal om en unik modell där man använder cyanobakterier och deras förmåga att omvandla solenergi och koldioxid till byggstenar för att tillverka solbränsle.

8 september 2020.

Se samtalet "Från algblomning till flygbränsle"

 

Porträtt av Karin Stensjö

Kraftsystem

Hur robust är Sveriges elförsörjning?

Göran Ericsson

Vi ser allt oftare nyheter om sabotage och cyberattacker mot samhällskritiska funktioner och infrastrukturer. Hur robust är Sveriges elförsörjning mot yttre påverkan? Professor Göran Ericsson har lång erfarenhet inom området, både från akademisk forskning och som tidigare forskningschef på Svenska Kraftnät. Möt honom i ett samtal om möjligheter och risker med Sveriges elsystem.

26 mars 2024.

Se panelsamtalet "Hur robust är Sveriges elförsörjning?"

Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och rusande elpriser?

Panelsamtal

Internationellt framhålls lokalt ägd och producerad energi som en nyckel för hållbar energiomställning. Hur ser det ut i Sverige, vilka konkreta möjligheter och hinder finns det tekniskt, och strukturellt för energigemenskaper och kan dessa vara en lösning på stigande elbehov och ökande elpriser?

5 juli 2022.

Se panelsamtalet "Är lokala energigemenskaper en lösning på stigande elbehov och rusande elpriser?"

""

Samverkan för lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem

Johanna Liljenfeldt

Det finns behov att främja lokalt ägda energiprojekt i Sverige. EU framhåller detta som en nyckel för hållbar energiomställning. Här möter ni Johanna Liljenfeldt, forskare vid Institutionen för geovetenskaper och Elin Slätmo, senior forskare vid Nordregio forskningscentrum. Tillsammans arbetar de för att främja lokalt energiägande genom att dela kunskap och studera dess möjligheter och risker.

29 mars 2022.

Se samtalet "Samverkan för lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem"

 

Porträtt av Johanna Liljenfeldt.

Din roll som elkonsument i omställningen till ett hållbart energisystem

Cajsa Bartusch Kätting

Mer flexibel elanvändning är ett viktigt led för ett fossilfritt energisystem. Den tekniska potentialen är känd, men kunskapen om elkonsumenters medvetenhet, acceptans, drivkrafter och hinder för flexibel elanvändning är begränsad. Cajsa Bartusch, docent i industriell teknik, studerar detta och vi möter henne i ett samtal om elanvändarnas roll i omställningen till ett hållbart energisystem.

8 mars 2022.

Se samtalet "Din roll som elkonsument i omställningen till ett hållbart energisystem"

Porträtt av Cajsa Bartusch Kätting.

Hur antar Sverige el-utmaningen när energiomställningen är ett faktum?

Cecilia Boström

Framtidens industri och transporter stavas elektrifiering och framtidens elproduktion förnybar. Sverige står helt klart inför en radikal energiomställning. För hur tillgodoser vi el när effekten varierar med vädret och hur hanterar vi en elektrifierad fordonspark? Detta är några av de frågor vi samtalat med Cecilia Boström, docent i elektricitetslära och ny prefekt vid institutionen för elektroteknik om.

2 november 2021.

Se samtalet "Hur antar Sverige el-utmaningen när energiomställningen är ett faktum?"

Porträtt av Cecilia Boström.

Framtidens kraftystem - från behov till lösning

Panelsamtal: Framtidens kraftsystem

Omvärlden förändras och samhället behöver mer och mer el. För att våra städer och industrier ska kunna växa behöver alla aktörer från myndighet, akademi och näringsliv vara med och ta vara på elektrifieringens möjligheter samt möta dess utmaningar. Möt några av Sveriges ledande aktörer när de samtalar om hur vi kan utveckla kraftsystem med perspektiv från behov till lösning.

25 maj 2021.

Se panelsamtalet "Framtidens kraftsystem - från behov till lösning"

framtidens kraftsystem

Energipilot Gotland som ska bana väg för hela Sveriges energiomställning

Panelsamtal: Energipilot Gotland

Möt forskare och personer vid Region Gotland i ett samtal Energipilot Gotland som syftar till att Gotland ska bana väg för hela Sveriges energiomställning i enlighet med Parisavtalet. Men hur går man tillväga för att ställa om ett helt samhälle till att vara hållbart?

15 december 2020.

Se panelsamtalet "Energipilot Gotland som ska bana väg för hela Sveriges energiomställning"

 

-

Kärnkraft

Kan solen ge oss i det närmaste oändlig energi?

Erik Andersson Sundén

Kan vi härma solens sätt att generera energi och därmed få i det närmaste oändlig energiförsörjning? Här pratar vi med Erik Andersson Sundén, forskare i kärnfysik, om hur fusion kan hjälpa oss alstra energi. Vi pratar även om neutronernas roll i dessa sammanhang, och hur de kommer att spela en stor roll i Eriks framtida forskning.

15 mars 2022.

Se samtalet "Kan solen ge oss i det närmaste oändlig energi?"

 

Porträtt av Erik Andersson Sundén.

Avfall eller energiresurs - är 4:e generationens kärnkraftssystem svaret på världens framtida elförsörjning?

Ane Håkansson

Möt Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik i ett samtal om fjärde generationens kärnkraftssystem som kanske kan hantera de svagheter som dagens kärnkraft ofta förknippas med.

22 september 2020.

Se samtalet "Avfall eller energiresurs - är fjärde generationens kärnkraftssystem svaret på världens framtida elförsörjning?"

Porträtt av Ane Håkansson.

Solceller

Från solcellsforskare till vicerektor

Charlotte Platzer Björkman

Den 1 juli blev Charlotte Platzer Björkman ny vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vad motiverade henne till att söka detta uppdrag? Vad vill hon åstadkomma som ledare för en av Sveriges största fakulteter? Och vad händer nu med hennes egen forskning? Möt forskaren som gått från solcellslabbet till att leda drygt 2000 anställda.

26 september 2023.

Se samtalet Från solcellsforskare till vicerektor

Hur kan framtidens solceller bli ännu mer effektiva?

Jonathan Staaf Scragg

Solen är egentligen källan till all förnybar energi vi har på jorden, och den delar dagligen med sig av denna till oss utan tecken på avmattning. Ett sätt att utnyttja energin är genom solceller. Hur kan vi göra dessa ännu effektivare och kostnadseffektiva i framtiden? Det ska vi prata med forskaren Jonathan Scragg om i veckans UppTalk Weekly.

25 april 2023.

Se samtalet Hur kan framtidens solceller bli ännu mer effektiva?

Porträtt av Jonathan Staaf Scragg.

Kan solen lösa energiproblematiken på jorden?

Tomas Edvinsson

Solen är en i det närmaste outtömlig källa av energi och kommer så fortsätta vara under mer än överskådlig framtid. På vilka sätt kan vi utnyttja detta för att lösa energifrågan på jorden? I denna veckas UppTalk Weekly möter vi professor Tomas Edvinsson som kommer ge oss några av svaren.

18 oktober 2022.

Se samtalet "Kan solen lösa energiproblematiken på jorden?"

 

Porträtt av Tomas Edvinsson.

The professor, the entrepreneur and collaboration to develop Peafowl solar cells

Peafowl Solar Power

Universitet som är starka inom grundforskning gör det möjligt att utveckla material och teknik i den absoluta framkanten. Här möter vi professorn och uppfinnaren Jacinto Sá och entreprenören och investeraren Per Edström i ett samtal om deras unika genomskinliga solceller samt synergier, möjligheter och utmaningar när akademi och företag utvecklar nya lösningar tillsammans. Samtalet är på engelska.

22 februari 2022.

Se samtalet "The professor, the entrepreneur and collaboration to develop Peafowl solar cells"


""

Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?

Marika Edoff

Solcellsforskning går ofta ut på att hitta material och koncept som kan omvandla högst andel solenergi till elenergi, dvs. nå den högsta verkningsgraden. I den senaste spännande utvecklingen är det kombinationen av fysik, kemi och elektronik, som har drivit utvecklingen framåt, men räcker hög verkningsgrad för att ersätta den fossila energin med solceller?

5 oktober 2021.

Se samtalet "Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?"

 

Porträtt av Marika Edoff.

Nanomaterial för solenergiomvandling och några tankar om att flytta tillbaka till Uppsala

Anders Hagfeldt

Möt Anders Hagfeldt i ett samtal om hans forskning om solceller som har slagit världsrekord i effektivitet samt hur det känns att komma tillbaka till Uppsala som ny rektor för Uppsala universitet.

6 oktober 2020.

Se samtalet "Nanomaterial för solenergiomvandling och några tankar om att flytta tillbaka till Uppsala"

 

Porträtt av Anders Hagfeldt.

Teknikutveckling för solceller, vad är på gång? Väntar nya revolutionerande produkter runt hörnet?

Charlotte Platzer-Björkman

Möt Charlotte Platzer Björkman, professor vid institutionen för materialvetenskap, i ett samtal om var teknikutvecklingen för solceller befinner sig just nu? Är det någon ide att investera i solceller idag? Det kanske rentav finns nya rafflande tekniska lösningar som gör det värt att vänta en stund innan vi investerar i solenergi?

19 maj 2020.

Se samtalet "Teknikutveckling för solceller - vad är på gång?"

Porträtt av Charlotte Platzer-Björkman.

Vindkraft

Kan flytande vindkraft lösa Europas energikris?

Hans Bernhoff

Hur effektiva är egentligen vindkraftverk? Hur stora behöver framtidens vindkraftverk vara, och varför behöver de bli så stora? I veckans UppTalk Weekly möter vi forskaren Hans Bernhoff, som inte bara forskat kring vindkraft, utan även utvecklat en ny typ av flytande vindkraftverk som på många sätt är effektivare än de traditionella.

15 november 2022.

Se samtalet "Kan flytande vindkraft lösa Europas energikris?"

Porträtt av Hans Bernhoff.

Vågkraft

Vågkraft – en del av framtidens energimix?

Malin Göteman

Havets vågor besitter en enorm kraft. När kraften i vågorna fångas upp och omvandlas till elektricitet får vi tillgång till ytterligare en förnybar energikälla. Hur långt har tekniken kommit? När får vi se vågkraftsparker motsvarande de vi idag har för sol och vind? I detta UppTalk möter vi forskaren Malin Göteman i ett samtal om vågkraftteknikens potential för framtidens elproduktion.

12 september 2023.

Se samtalet Vågkraft – en del av framtidens energimix?

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin