Nanoteknik, matematik och grundläggande fenomen

Grundläggande fenomen

Radioaktiva resor mellan himmel och jord

Mattias Lantz

Strålning och radioaktivitet kan väcka oro, men de kan även vara till praktisk nytta för oss. Det finns processer i naturen där radioaktiva ämnen transporteras och lagras och studier av dessa processer kan ge en bättre förståelse av vår omvärld och hur dessa ämnen kan vara till oväntad nytta. Här möter vi forskaren Mattias Lantz i ett samtal kring strålning, hur den mäts och hur vi kan dra nytta av detta.

10 maj 2022.

Se samtalet "Radioaktiva resor mellan himmel och jord"

Porträtt av Mattias Lantz.

Friktion och nötning – avgörande fenomen i vardagen och för framtiden

Staffan Jacobson

Friktion och nötning är vardagliga fenomen med stor betydelse i många aktiviteter. Friktion mellan däck och väg eller sko och trottoar, är nödvändig för att vi ska kunna förflytta oss, byta riktning och stanna. Men kan i fordon och industriella processer leda till enorma energiförluster. Här möter vi professor Staffan Jacobson i ett samtal om dessa fenomens betydelse i vår vardag och för en hållbar framtid.

12 april 2022.

Se samtalet "Friktion och nötning - avgörande fenomen i vardagen och för framtiden"

Porträtt av Staffan Jacobson.

Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material

Daniel Primetzhofer

Möt Daniel Primetzhofer, föreståndare för Tandemlaboratoriet, berätta om hur forskare, myndigheter och näringsliv använder infrastrukturens resurser för spetsforskning och utveckling inom allt från medicin till solcellsteknologi.

16 mars 2021.

Se samtalet "Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material"

Porträtt av Daniel Primetzhofer.

Matematik

Vad kan matematiken avslöja om dimensionerna som omger oss?

Tobias Ekholm

Överallt runt oss finns en mängd olösta problem – inte minst i gränslandet mellan matematik och fysik. För matematikern Tobias Ekholm kan symplektisk geometri kasta nytt ljus över gåtor om förhållandet mellan rum och tid. Följ med på en matematisk resa genom geometriska figurer i flera dimensioner i detta avsnitt av UppTalk.

24 oktober 2023.

Se samtalet Vad kan matematiken avslöja om dimensionerna som omger oss?

Tio ekvationer som styr vår värld

David Sumpter

Möt David Sumpter, professor i tillämpad matematik i ett samtal om bland annat hur ekvationer kan användas för att räkna ut fotbollslags passningsnätverk, segregering i samhället och de tio ekvationer som styr vår värld och hur du använder dem till din fördel.

9 februari 2021.

Se samtalet "Tio ekvationer som styr vår värld"

Porträtt av David Sumpter.

Matematiken bakom döden, vänskapsrelationer och flockimmunitet

Cecilia Holmgren

Sannolikheten att vinna på Triss vet alla är väldigt låg utan att kunna teorin bakom. Men varför är det troligare att dina vänner har fler vänner än du? Hur många barn behövde en adelssläkt få för att inte dö ut? Och hur kan man dela ut vaccin för att nå superspridare om man inte vet vilka de är? Möt matematikern Cecilia Holmgren i ett samtal om död, rykten och Meryl Streep.

21 september 2021.

Se samtalet "Matematik bakom döden, vänskapsrelationer och flockimmunitet"

Porträtt av Cecilia Holmgren.

En vicerektors betraktelse - teknikens och naturvetenskapens roll nu och i framtiden

Johan Tysk

I ett samhälle med drastiskt ökad teknologisering och stora omvälvande naturvetenskapliga fynd, är vetenskapsområdet som Johan Tysk representerar i högsta grad medskapare av nutid och framtid. Här möter vi Johan i ett samtal om hur teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitetet arbetar för att bidra till hållbar samhällsutveckling via banbrytande forskning och värdebyggande utbildning.

17 maj 2022.

Se samtalet "En vicerektors betraktelse - teknikens och naturvetenskapens roll nu och i framtiden"

Porträtt av Johan Tysk.

Vad är hemligheten bakom pi? Ett av matematikens viktigaste tal

Jordi-Lluís Figueras

Den 14 mars firas talet pi (π), en dag som även kallas den internationella matematikdagen vilket visar på talets betydelse för matematiken. Denna vecka möter vi Jordi-Lluís Figueras i ett samtal om vad pi är, hur det uppkom och varför talet har fått en så stor betydelse i matematiska sammanhang.

29 november 2022.

Se samtalet "Vad är hemligheten bakom pi? Ett av matematikens viktigaste tal?"

Porträtt av Jordi-Lluís Figueras.

Medicinsk teknik och material

Hur kan kemi bidra till design av nya material som gör det omöjliga möjligt?

Ulf Jansson

Forskning inom materialkemi och 3D-printning har idag potential att revolutionera skapandet av nya material. Möt professor Ulf Jansson, forskare inom materialkemi och tunnfilmsmaterial, i ett samtal om vikten av grundläggande tillämpad forskning, vilka möjligheter och utmaningar som finns med trender inom forskning, och hur kemi kan bidra till att göra det omöjliga möjligt.

24 januari 2023.

Se samtalet "Hur kan kemi bidra till design av nya material som gör det omöjliga möjligt?"

Porträtt av Ulf Jansson.

Mikro- och nanoteknik

Hur kan innovationer inom rymdteknik hjälpa för tidigt födda barn?

Anders Ajaxon Persson

När planeten Mars blev för avlägsen måste forskarna hitta en mer jordnära användning för sin nyutvecklade teknik. Hur ställer man om från att leta liv på Mars till att hjälpa för tidigt födda barn? I detta UppTalk möter vi forskaren Anders Ajaxon Persson i ett spännande samtal om hur innovationer hittar nya vägar.

10 oktober 2023.

Se samtalet Hur kan innovationer inom rymdteknik hjälpa för tidigt födda barn?

Sense the world using silicon nanosensors

Zhen Zhang

Genom en ständig utveckling av att göra kiselchip mindre och snabbare har vi skapat grunden för dagens informationssamhälle. Nu när vi närmar vi oss gränsen för hur litet ett chip kan bli har prof. Zhen Zhang börjat undersöka om vi kan använda kiselkomponenter som smarta sensorer som både kan varna för fara men även testa läkemedel mycket snabbare och effektivare. Samtalet ges på engelska.

14 februari 2023.

Se samtalet "Sense the world using silicon nanosensors"

Porträtt av Zhen Zhang.

Sträckbara mikrosystem - att skapa det tekniskt fantastiska som är mjukt och följsamt för människan

Klas Hjort

Möt Klas Hjort som drivs av att utveckla det tekniskt fantastiska som har en naturlig interaktion med människan. Klas och hans team forskar på mikrosystem och utvecklar bland annat plattmaskrobotar som har många likheter med Formel-1 bilar. Ett mer tillämpat projekt är smarta plåster som kan mäta hälsa och idrottsinsatser.

4 maj 2021.

Se samtalet "Sträckbara mikrosystem - att skapa det tekniskt fantastiska som är mjukt och följsamt för människan"

Porträtt av Klas Hjort.

Kan ingenjörskonst inom nanoteknik lösa mänskliga problem nu och i framtiden?

Maria Strömme

Möt Maria Strömme i ett samtal om bland annat algbatterier och det nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en världssensation och används bland annat till att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner.

10 november 2020.

Se samtalet "Kan ingenjörskonst inom nanoteknik lösa mänskliga problem nu och i framtiden"

Porträtt av Maria Strömme.

Save lives by sifting out viruses "as easily as you brew coffee" - development of nanotechnology paper filters for drinking water purification

Albert Miranyan

Möt Albert Miranyan, professor vid institutionen för materialvetenskap, som berättar om hur han och hans team har utvecklat ett filter med material direkt från naturen med målet att kunna ta bort virus från vatten lika enkelt som du brygger kaffe. Samtalet är på engelska.

16 juni 2020.

Se samtalet "Save lives by sifting out viruses as easily as you brew coffee"

Porträtt av Albert Mihranyan.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin