Samhälle och vetenskapshistoria

Samhällsaspekter

Är motstånd till innovation av godo eller ondo och för vem?

Helena Fornstedt

Innovation presenteras ofta som lösningen på alla våra problem; tekniska, sociala, ekonomiska och ekologiska. Men är innovation verkligen lösningen eller orsakar det nya problem? Helena Fornstedt har forskat om betydelsen av innovationsmotstånd och varför det är viktigt att ställa frågan; "Vem utvecklas innovationen för?" För att avgöra om den är en lösning, ett problem i sig själv eller både och.

7 februari 2023.

Se samtalet "Är motstånd till innovation av godo eller ondo och för vem?"

Porträtt av Helena Fornstedt.

Från Hiroshima till Ukraina - hur stort är hotet för ett nytt kärnvapenkrig?

Panelsamtal

Från att nästan varit obefintligt har hotet om kärnvapen ökat allt mer. Men hur ska vi göra för att undvika ett nytt kärnvapenkrig? Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning inrättades 2021 för att tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om kärnvapennedrustning. Möt forskare och praktiker i ett panelsamtal om vad det är som krävs för att hotet om kärnvapen ska minska.

25 oktober 2022.

Se samtalet "Från Hiroshima till Ukraina - hur stort är hotet för ett nytt kärnvapenkrig?"

Person släpper duva som flyger mot solnedgång.

Hur ny forskning kan bidra till bekämpning av grov kriminalitet

Marie Allen

Dubbelmordet i Linköping löstes med hjälp av släktforskning och med DNA från brottsplatsen kunde Hagamannen fångas. Att använda sig av DNA-analyser blir allt mer vanligt i polisens arbete för att identifiera brottslingar och genom att analysera historiskt DNA kan man förbättra de rättsgenetiska analyserna. Här möter vi Marie Allen, professor i rättsgenetik, i ett samtal om hur verklighetens CSI ser ut.

18 januari 2022.

Se samtalet "Hur ny forskning kan bidra till bekämpning av grov kriminalitet"

Porträtt av Marie Allen.

Simulering och optimering av vårdkedjor kan skapa ordning i ett komplext system

Matias Urenda Moris

Hur kan vi få ett bättre beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att behöva gissa? Här möter vi Matias Urenda Moris, universitetslektor i industriell teknik som undersöker hur simuleringar över organisationsgränser, från specialist- till primär- och hemsjukvård, kan vara vägen framåt för att förutspå effekterna av nödvändiga förändringar i komplexa vårdkedjor.

23 november 2021.

Se samtalet "Simulering och optimering av vårdkedjor kan skapa ordning i ett komplext system"

Porträtt av Matias Urenda Moris.

Forskardrömmar - hur vi skapar intresse och nyfikenhet hos barn kring forskning

Forskardrömmar för barn

Ungdomars gymnasieval har sen 70-talet präglats av kön och social bakgrund. I boken ”Forskardrömmar – berättelser för nyfikna barn” vill man med hjälp av berättelser visa att det inte finns någon specifik mall för vem som blir forskare - det kan se väldigt olika ut. Men det finns många sätt att väcka barns nyfikenhet kring forskning och utbildning. Det är temat för detta panelsamtal.

27 april 2021.

Se samtalet "Forskardrömmar - hur vi skapar intresse och nyfikenhet hos barn kring forskning"

Glada barn framför ett kemiexperiment.

CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala

Panelsamtal: CRUSH Covid

Möt forskare och praktiker från det tvärvetenskapliga forskningsprojektet CRUSH Covid i ett samtal om hur de försöker kartlägga och dämpa smittspridningen av covid-19 i Uppsala län.

26 januari 2021.

Se panelsamtalet "CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala"

Covid-19

Hur kan teknik öka delaktighet för personer med funktionsnedsättningar?

Panelsamtal: Delaktighet

Gör rätt från början! Möt akademi, näringsliv och egen erfarna spetspatienter i ett panelsamtal om hur forskning och teknikutveckling kan bidra till att göra samhället mer tillgängligt och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar.

24 november 2020.

Se panelsamtalet "Hur kan teknik öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning"

Tangentbord för synskadade

Teknik på jobbet

Bättre, enklare och roligare på jobbet med rätt teknik, eller?

Åsa Cajander

Våra arbetsplatser förändras här och nu i grunden med ny teknik. Nya arbetsmiljöer där AI, robotik och maskininlärning är vår vardag. Vad innebär detta för människan på jobbet? Hur designar vi framtidens arbetsmiljöer där fokus inte är på tekniken utan människan? Möt Åsa Cajander professor i människa-maskininteraktion i ett samtal om möjligheter och utmaningar med ny avancerad teknik på jobbet.

8 november 2022.

Se samtalet "Bättre, enklare och roligare på jobbet med rätt teknik, eller?"

Porträtt av Åsa Cajander.

Hur påverkas vår arbetsmiljö och välmående av ny teknik på jobbet?

Panelsamtal: Ny teknik på jobbet

I detta panelsamtal möter vi forskare och näringslivsrepresentanter i ett samtal kring vilka tekniker vi ser och tror kommer att bli en del av framtidens arbetsmiljö. Vad säger forskningen om hur framtidens teknik kommer att påverka vårt arbetsliv och karriär och vilka utmaningar eller möjligheter ser vi med en ökad teknologisk, organisatorisk och social arbetsmiljö?

29 september 2020.

Se panelsamtalet "Hur påverkas vår arbetsmiljö och välmående av ny teknik på jobbet"

Laptop

Vetenskapshistoria

Celsius, Linné och när naturvetenskapen kom till Uppsala

Hans Ellegren

Här möter vi Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi och blivande ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien i ett samtal om hur den vetenskapliga revolutionen togs emot i Uppsala. Hur Uppsalas egen vetenskapsakademi skapades under 1700-talet och blev en plattform för forskning av Celsius, Swedenborg, Polhem och Linné. Vetenskapsmän som påverkat och påverkar våra akademier och samhällen.

9 november 2021.

Se samtalet "Celsius, Linné och när naturvetenskapen kom till Uppsala"

Porträtt av Hans Ellegren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin