Etik, psykologi och hjärnans utveckling

Etik

Ryms frågor om etik, genus och diversitet på teknikintensiva företag?

Nina Kivinen

Hur kan vi förbereda dagens ingenjörsstudenter för att fatta stora beslut med samhälls- och miljöpåverkan? Möt Nina Kivinen, organisationsforskare och programansvarig för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Hon har utsetts till Årets Lärare av ekonomstudenter i Finland och i sin forskning studerat organisationer och kreativa arbetspraktiker där hon betonar vikten av oväntade möten.

12 mars 2024

Se samtalet "Ryms frågor om etik, genus och diversitet på teknikintensiva företag?"

Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik

Thomas Lennerfors

Etiska frågeställningar är något vi alla ställs inför dagligen. Men hur förhåller sig teknik till etik? Finns det etiska regler när det gäller framtagandet av självkörande bilar, AI och robotar i klassrummet? Möt Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, i ett samtal om etik, teknik och universitetets roll i att utbilda ingenjörer som både är etiskt reflekterande och tekniskt innovativa.

11 maj 2021.

Se samtalet "Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik"

Porträtt av Thomas Lennerfors.

Hjärnans utveckling

Hjärnans evolution och hur pseudovetenskap utnyttjar människans okunnighet

Dan Larhammar

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi, är forskaren som brinner för att motverka pseudovetenskapens och alternativmedicinens spridning i samhället. Utöver det bedriver Dan forskning kopplat till behandling av Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt hjärnans evolution. Lyssna till ett samtal om riskerna med alternativmedicin och hur vår hjärna blev så komplicerad som den är.

2 maj 2023.

Se samtalet "Hjärnans evolution och hur pseudovetenskap utnyttjar människans okunnighet"

Porträtt av Dan Larhammar.

Hur mycket förstår våra bebisar och hur påverkas små barn av sina erfarenheter?

Gustaf Gredebäck

Möt Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi och forskare vid Uppsala barn- & babylabb. Gustafs arbete på Uppsala universitet och forskningen vid Uppsala barn- och babylabb bedrivs med drivkraften att förstå hur spädbarn uppfattar sin värld, hur de påverkas av sina tidiga erfarenheter och vad som främjar små barns utveckling över tid.

31 augusti 2021.

Se samtalet "Hur mycket förstår våra bebisar och hur påverkas små barn av sina erfarenheter"

Porträtt av Gustaf Gredebäck.

Psykologi

The beauty and the beast - The two sides of game design

Patrick Prax

Patrick Prax is a researcher in co-creation of game design, who focuses on how societal values shape designs of video games and their impacts on society. Specifically, he studies players' game literacy, and the opportunities and challenges that come with digital games, such as increased learning and sustainable policies on one hand, and addiction and radicalization on the other.

14 mars 2023.

Se samtalet "The beauty and the beast - The two sides of game design"

Porträtt av Patrick Prax.

Kan en algoritm skydda ungdomar från näthat?

Nazar Akrami

Idag utsätts många för hot, hat, kränkningar och trakasserier på nätet. Men vilka är det som gör detta? Nazar Akrami, professor i psykologi, forskar om personligheter och har tillsammans med datavetare tagit fram en algoritm som skannar nätet för att hitta näthatare på olika plattformar. Hur fungerar algoritmen? Och hur kan personlighet vara en nyckel för att hitta de som näthatar?

22 november 2022.

Se samtalet "Kan en algoritm skydda ungdomar från näthat?"

Porträtt av Nazar Akrami.

Game design, Witches and Transformation

Doris Rusch

Lekfullhet är nyckeln till förändring. Spel är nyckeln till den förkroppsligade upplevelsen av alternativa sätt att agera och vara. Hur kan vi utnyttja lekens alkemi för förändring av jaget och andra? Här möter vi professor Doris Rusch och diskuterar lärdomar från hennes arbete med Deep Game Design och skapandet av The Witch's Way, ett spel utvecklat för att bidra till personlig utveckling och inre integritet. Samtalet är på engelska.

16 november 2021.

Se samtalet "Game design, Witches and Transformation"

Porträtt av Doris Rusch.

Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa?

Panelsamtal Womher

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och kostsamma samhällsfrågor. För att ta fram mer evidensbaserad kunskap kring psykisk ohälsa bland kvinnor har Uppsala universitet startat Womher som ska bli en tvärvetenskaplig kraftkälla och förstärka nätverk där psykisk ohälsa belyses ur olika perspektiv. Målet är att i framtiden kunna fatta bättre beslut för att främja psykisk hälsa.

30 mars 2021.

Se panelsamtalet "Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa"

Womher

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin