Klimat, omställning och hållbar utveckling

Biologisk mångfald

Hur stoppar vi utrotningen av arter och räddar den biologiska mångfalden?

Jacob Höglund

Just nu förlorar vi fler arter på jorden än vad som utvecklas. Vi lever i den sjätte massutrotningen som inte kan härledas till vare sig vulkanutbrott eller meteoriter utan till människan. Hur kan vi bromsa artutrotningen och möjliggöra för populationer som är motståndskraftiga mot en förändrad livsmiljö? Möt professor Jacob Höglund i ett samtal om genetik, klimat och biologisk mångfald.

7 december 2021.

Se samtalet "Hur stoppar vi utrotningen av arter och räddar den biologiska mångfalden?"

Porträtt av Jacob Höglund.

Hållbar utveckling

Är rättvisa det viktigaste redskapet för att nå de klimatpolitiska målen?

Sverker Jagers

Går det att höja koldioxidskatten i Sverige utan att väcka missnöje hos befolkningen? Enligt Sverker Jagers, ny Zennströmprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, är svaret ja. Möt Sverker i ett samtal om hur upplevd rättvisa kan väga tyngre än kunskap om klimatförändringar för att vi ska kunna nå de klimatpolitiska målen.

28 mars 2023.

Se samtalet "Är rättvisa det viktigaste redskapet för att nå de klimatpolitiska målen?"

Porträtt av Sverker Jagers.

Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur?

Ivo Zander

Möt Ivo Zander, professor i företagsekonomi, i ett samtal om hur intraprenörskap och vad det är som behövs hos etablerade företag för att de ska våga ställa om och producera klimatsmarta produkter och tjänster.

23 mars 2021.

Se samtalet "Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur?"

Porträtt av Ivo Zander.

Hur kan innovativt och normbrytande byggande skapa ett mer hållbart Sverige?

Panelsamtal: Klimatsmart byggande

Här möter vi forskare och praktiker i ett samtal om hur vi bygger och renoverar klimatsmartare för att minska byggnaders utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Samtalet handlar också om hur vi väver in sociala värden så att städerna blir attraktiva och tillgängligare för alla.

23 februari 2021.

Se panelsamtalet "Hur normbrytande och innovativt byggande leder till ett mer klimat- och socialt hållbart Sverige"

""

I spåren av Covid-19, vilka nya utmaningar och möjligheter kan vi se inom forskning och utveckling för ett hållbarare och fossilfriare samhälle?

Panelsamtal: I spåren av covid-19

Här möter vi forskare från Uppsala universitet och SLU i ett samtal om hållbarhet och framtida energiförsörjning i en möjlig ny normalitet. Kommer världen att förändras efter covid-19 och i så fall hur och hur mycket?

23 juni 2020.

Se samtalet "I spåren av covid-19, vilka nya utmaningar och möjligheter kan vi se inom forskning och utveckling för ett hållbarare och fossilfriare samhälle?"

""

Klimat

Vad gör pågående miljö- och klimatförändringar med våra sjöar?

Gesa Weyhenmeyer

På jorden finns flera miljoner sjöar som ger oss allt från dricksvatten och mat till biodiversitet och rekreation. Oftast tar vi våra sjöar för givet, men kan vi vara säkra på att de kommer att finnas där även om några år? Vilka allvarliga hot finns? Möt professor Gesa Weyhenmeyer i ett samtal om sjöarnas globala hälsotillstånd och vilka konsekvenser detta kan ha för människors hälsa.

14 november 2023.

Se samtalet "Vad gör pågående miljö- och klimatförändringar med våra sjöar?"

Hur ser världen ut om medeltemperaturen ökar med två till fyra grader?

Anna Rutgersson

Det råder enighet bland forskare att koldioxidhalten i atmosfären ökat och medfört en förhöjd medeltemperatur. Men om vi inte lyckas minska utsläppen vad händer då? Möt Anna Rutgersson, professor i meteorologi, i ett samtal om hur klimatmodeller kan hjälpa oss att förutse följderna av klimatförändringarna.

6 september 2022.

Se samtalet "Hur ser världen ut om medeltemperaturen ökar med två till fyra grader?"

Porträtt av Anna Rutgersson.

Hur vetenskap och klimatåtgärder tillsammans kan minska förekomsten och påverkan av extremväder

Panelsamtal: Extremväder

Klimatförändringarna påverkar alla länder. Vissa områden får fler stormar och skyfall, andra får extrema värmeböljor och torka, och detta medan polarisen smälter och havsnivån stiger. Möt ledande forskare och samhällsaktörer i ett samtal om hur forskning och ledarskap gemensamt kan resultera i att nödvändiga klimatåtgärder genomförs.

28 september 2021.

Se samtalet "Hur vetenskap och klimatåtgärder tillsammans kan minska förekomsten och påverkan av extremväder"

Räddningspersonal drar gummibåt med personer i på en översvämmad väg.

Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?

Anna Neubeck

Möt Anna Neubeck, forskare vid institutionen för geovetenskaper, i ett samtal om bakterier, svampar och maskar som äter sten och samtidigt fångar upp koldioxid från atmosfären i en sådan stor mängd att det faktiskt kan göra skillnad.

9 mars 2021.

Se samtalet "Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?"

Porträtt av Anna Neubeck.

Medicinsk teknik och material

Can innovation be a solution for sustainable exploration of critical metals and minerals?

Alireza Malehmir

To succeed in the energy transition and climate adaptation of society, innovative solutions for mineral exploration are needed. How can we create a responsible, robust and sustainable supply of these materials? Meet professor Alireza Malehmir, the leader of the newly launched Smart Exploration Research Centre that aims to become a global hub for the exploration of critical and strategic minerals..

27nd of February 2024.

See "Can innovation be a solution for sustainable exploration of critical metals and minerals?"

Materialflöden - en flaskhals för omställning till hållbarare energi

Mikael Höök

Möt Mikael Höök i ett samtal om hur en ökad andel förnybar energi skapar ett ökat materialbehov som kan vara en utmaning för miljö och medborgare samt hur behovet av råmaterial för en grön energiomställning skapar komplexa utmaningar för råmaterialproduktionen.

13 oktober 2020.

Se samtalet "Materialflöden - en flaskhals för omställning till hållbarare energi?"

Porträtt av Mikael Höök.

Elflyg, en klimatpotential vi helt enkelt inte får missa

Mauritz Andersson

Möt Mauritz Andersson, forskare i elektricitetslära i ett samtal om hur vi inom ett decennium kan skapa ett resurssnålt och energieffektivt inrikesflyg genom att accelerera elflygets utveckling.

15 september 2020.

Se samtalet "Elflyg - en klimatpotential vi helt enkelt inte får missa"

Elflyg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin