Organisation

Huvudmannaskapet finns hos Konstvetenskapliga institutionens avdelning Kulturvård vid Campus Gotland. Ansvaret för samordning och drift ligger på Kulturvård. Målet är dock att forskningen ska ske tvärdisciplinärt både inom och utanför akademins gränser. Våra dokument finns här.

Forskningsledare är:

 • Anna Karlström, forskare i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen
 • Joakim Andersson, lektor i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen
 • Gurbet Peker, doktorand i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Charlotte Mårland, doktorand i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen

Verksamheten leds av en styrgrupp, vilken består av representanter från olika ämnen och fakulteter vid Campus Gotland. Styrgruppen är beslutande och ansvarar för verksamhetens ekonomi. Representanter i styrgruppen:

 • Tor Broström, professor i kulturvård vid Konsvetenskapliga institutionen
 • Gustaf Leijonhufvud, postdoktor i kulturvård vid Konsvetenskapliga institutionen
 • Carina Johansson, lektor i etnologi vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi
 • Stefan Ivanell, professor i vindenergi vid Institutionen för geovetenskaper
 • Per Ågerfalk, professor i i data och systemvetenskap vid Institutionen för informatik och media
 • Ulrika Persson-Fischier, universitetsadjunkt i Industriell teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad
 • Petra Eriksson universitetsadjunkt och forskare i kulturvård vid Konsvetenskapliga institutionen

Dokument SuHRF

Samlingsplats för SuHRF:s verksamhetsrelaterade dokument och styrgruppsprotokoll. Alla dokument är i PDF-format och går att ladda ner genom länkarna nedan.

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin