Om Sustainable Heritage Research Forum

SuHRF är ett forum med verksamhet på Campus Gotland som bl.a. bidrar med finansiella resurser för att stötta forskningssamarbeten samt skapa dialog med allmänheten. Inom forumets verksamhet ges föreläsningar, seminarier och workshops som på olika sätt anknyter till området kulturarv och hållbarhet. Detta är två breda begrepp som rymmer massor av möjligheter till tvärvetenskapliga utbyten.

Forumet är en plats för möten och samtal där nya idéer och forskningssamarbeten kan uppstå, utvecklas och växa. Ambitionen med SuHRF är att generera externt finansierade, tvärvetenskapliga och gärna internationella forskningsprojekt med placering på Campus Gotland. Ett riktmärke är att forskningen ska vara behovsstyrd och samhällsrelevant samtidigt som den letar sig ut från ämnesdiscipliner och över fakultetsgränser.

Målsättningar

Att vara ett drivhus för ny och banbrytande forskning

Forumet ska genom sin verksamhet vara en plattform där utveckling av nya idéer och forskningssamarbeten kan gro. Aktörer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle samt forskare från olika miljöer och discipliner ges möjlighet att mötas och utveckla specifika forskningsfrågor utifrån tematiska samarbeten.

Att vara ett nav vid Campus Gotland

Forumet ska generera diskussion och forskning om kulturvård/kulturarv och hållbar utveckling som sträcker sig utanför ämnesdiscipliner och fakultetsgränser. Det ska bidra till att stärka redan framgångsrika internationella samarbeten. Såväl forskningsmiljö som utbildning vid Campus Gotland kan på så vis både utvecklas och berikas.

Att bidra till att forskningsresultat omsätts i kunskaper och praktiker utanför universitetet

Forumet ska stötta samarbetsforskning utifrån identifierade samhällsbehov, nationellt såväl som internationellt.

UUCG bildobjekt

Kontakta SuHRF

Är du intresserad av att veta mer om arbetet i Sustainable Heritage Research Forum? Kontakta forskningsledarna!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329

Joakim Andersson, universitetslektor i kulturvård
joakim.andersson@konstvet.uu.se, 070-1679946

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin