Exempel på kursinnehåll

Kursens innehåll utformas i överensstämmelse med kursens mål. Här följer exempel på vad kursen kan innehålla.

Exemplen i listan är indelade efter tre teman: grundläggande fakta om våld, särskild sårbarhet och myndigheternas roll.

Grundläggande fakta om våld

 • Definitioner av våld och olika former av våld,
 • våldets förekomst och omfattning,
 • prevalens,
 • våldets konsekvenser,
 • normaliserings- och uppbrottsprocessen,
 • maskulinitet och kopplingen till våldsutövande,
 • uppbrottstrappan,
 • bevittnar eller upplever våld?

Särskild sårbarhet

 • Intersektionell teori som redskap att förstå särskild sårbarhet,
 • särskild sårbarhet, generellt och specifikt,
 • heteronormativitet, minoritetsstress, homo-bi-transfobi.
Ett par händer som håller i ett papper, men ytterligare en person som tittar på dem.

Myndigheternas roll

 • Stöd och insatser,
 • skyldighet att göra en orosanmälan,
 • att identifiera våldsutsatthet,
 • yrkesetik,
 • samverkan,
 • våldet i konventioner och lagar:
  - globalt perspektiv (FN, Istanbulkonventionen, WHO)
  - Sveriges arbete (Istanbulkonventionen, GREVIO, Nationella strategin, lagstiftning),
 • olika myndigheters ansvarsområden,
 • handlingsplaner och rutiners betydelse och utformning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin