Starta ett projekt

Vänligen kontakta oss för exakta detaljer om vad som krävs för att starta ett Explore-projekt hos oss samt för pris och tidsramar.

Generellt sätt gäller;

  • Alla kroppvätskor från människa kan analyserar, vanligast är blodplasma och serum.
  • Minst 88 prover med 40 µl av varje prov. Färre prover kan analyseras men vi måste fakturera för 88 st.
  • Proverna måste levereras i 96-brunnars plattor.
  • Proverna måste vara randomiserade i plattan, om du lämnar in flera plattor måste proverna vara randomiserade över alla plattor.
  • Plattorna måste levereras på torris.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin