Explore-metoden

Olink Explore är en proteindetektions metod som ger relativa koncentrationer av de detekterade proteinerna. Metoden är baserad på antikroppar och Proximity Extension Assay (PEA). Varje protein som mäts av metoden detekteras av två antikroppar som är konjukerade med komplimentärt enkelsträngat DNA. Om båda antikropparna binder till sitt protein kan DNA strängarna bilda dubbelsträngat DNA som sedan kan amplifieras. Med hjälp av nästa generations sekvensering detekteras och räknas det amplifierade DNAt. Sekvensdata används för att generera NPX-värden som anger den relativa förekomsten av de inkluderade proteinerna.

SciLifeLab Explore-lab

Swedac ackrediterad logotyp

SciLifeLab Explore-lab erbjuder analys med två olika Olink kit - Explore 3072 och Explore HT.

Teknologin bakom kitten är identiskt men de ger data från olika många proteiner. Explore 3072 är modulärt och analyserar från ca 300 till över 3000 olika proteiner från 88 stycken prover. Den uppdaterade HT metoden analyserar 172 prover i en körning och ger data från över 5000 protein.

Affinity Proteomics erbjuder dessutom Olink Target vilket är en mindre assay som detekterar 48 eller 96 proteiner och som läses av med kvantitativ PCR.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin