Gustavianums samlingar tillgängliga för forskning

Såväl nationella som internationella forskare och doktorander som har anknytning till en forskningsinstitution är välkomna att använda Gustavianums samlingar som forskningsmaterial. Vid de öppna samlingsmagasinen finns kunniga antikvarier som kan berätta mer om om vad som finns i samlingarna, hjälpa till att ta fram material och svara på frågor. Kontakta respektive samlingsmagasin för att boka en tid.

Studier av föremål i samlingar

För att kunna hantera önskemål om att studera en samling behöver Gustavianum en lista på aktuellt material. De föremål som är utställda på museum, utlånade eller under konservering är tyvärr inte tillgängliga för studier. Samlingens antikvarier hjälper till och ansvarar för att ta fram materialet.

Doktorand sitter i konstudiesal vid ett stort bord fyllt av uppslagna konstböcker och askar med olika föremål.

Amelia Hutchinsom, doktorand från Cambridge besöker konstudiesalen för att undersöka föremål från Augsburgska konstskåpet.

Forskare stående vid arbetsbänk fylld med keramikskärvor och med en skärva i handen.

Aaron de Souza, postdoktor från Wien studerar keramik från Nubien för sitt forskningsprojekt Living Nubia: New perspectives on Nubian settlements.

Längre forskningsvistelse vid ett samlingsmagasin

För längre forskningsvistelser i samlingarna behöver Gustavianum en ansökning i god tid. Ansökan bör innefatta en kort forskningsplan, tidsplanering, samt önskemål om insatser från vår sida. En forskarplats kan normalt bokas upp till en månad. Undantag kan göras för långväga gäster eller större forskningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin