För dig som är student vid Uppsala universitet

Som student kan du ta del av Uppsala universitets unika kulturarv och aktivt delta i museets verksamhet på olika sätt. Samlingsmagasinen tar emot praktikanter varje termin men är också öppna om du vill studera något i samlingarna eller behöver hjälp med ett uppsatsämne. Du kan besöka utställningar i det publika museet som är kostnadsfritt för alla som studerar vid Uppsala universitet. Där finns också möjlighet att arbeta extra som amanuens.

Praktik vid samlingarna

Studerar du vid Uppsala universitet och vill praktisera i samlingarna?

Gustavianum tar gärna emot praktikanter. Museet ansvarar för samlingar av arkeologiska föremål, konst, mynt, vetenskapshistoria och mycket annat. Om du är intresserad av att praktisera vid ett samlingsmagasin kontakta din institution, som förmedlar kontakt med respektive samling på museet.

Läs intervjuer med våra tidigare praktikanter.

Student står vid ett rullbord och skruvar på ett vetenskapligt instrument av mässing.

Praktikant Hilda Magnerus från Historikerprogrammet undersöker en galvanometer från tidigt 1900-tal som finns på Historiska samlingarna.

Folder med Gustavianums uppsatser.

Uppsatsämne

Gustavianums samlingar är öppna för alla studenter. Har du frågor eller vill göra ett besök är du välkommen att kontakta respektive samlingsmagasin. Vi tar gärna emot studenter som ska skriva ett examensarbete. I samråd med din institution kan vi föreslå ett uppsatsämne med anknytning till våra samlingar, eller så kan du själv presentera vad du vill skriva om. Förutom att fördjupa sig i ett intressant ämne är det ett bra tillfälle att lära känna Gustavianum.

Läs mer om historiska samlingarna

Läs mer om konstsamlingarna

Läs mer om myntkabinettet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin