Myntkabinettet

Mynt och medaljer kan vara små och enkla. Men de kan också vara verkliga konstverk. Och de berättar alltid något om sin tid. Genom att studera de här föremålen kommer vi närmare historien.

Människor har samlat på mynt och medaljer, för att lära sig något om historien och omvärlden, sedan renässansen. Uppsala universitets myntkabinett skapades runt 1750. Då donerade universitetskanslern Carl Ehrenpreus sin samling om knappt 2700 mynt och medaljer till Uppsala universitet. Vid samma tid skänkte drottning Lovisa Ulrika en samling romerska mynt till universitetet. Flera donationer följde under 1700-talet. Myntkabinettet blev då en av stadens sevärdheter. Myntkabinettets föreståndare var också pionjärer i forskningen kring äldre tiders mynt.

Vad finns i samlingen?

Myntkabinettets samlingar omfattar idag drygt 40 000 mynt, medaljer och andra föremål – från snäckor till kontokort. Samlingarna av äldre svenska mynt och medaljer innehåller flera sällsynta och till och med unika objekt, framför allt från 1500- och 1600-talet. Men här finns också till exempel sedlar, polletter och ransoneringskuponger.

Många av föremålen från samlingen kommer att visas i Gustavianum, när universitetsmuseet öppnar igen efter den pågående renoveringen. Delar av samlingen är dessutom tillgängliga för forskare och studenter vid Myntkabinettet i Universitetshuset.

En sal med skåp och utställningsföremål

Besök oss

Gustavianums samlingar håller öppet för universitetslärare, forskare och studenter.

Vill du ta del av samlingarna i din forskning eller undervisning? Eller besöka våra studiesalar? Kontakta oss och boka ett besök via; coincabinet@gustavianum.uu.se

Hitta hit

Uppsala universitets myntkabinett arbetar med att göra samlingar tillgängliga online i databasen Alvin.

Fr o m slutet av juni 2024 kommer vissa delar av samlingarna vara tillgängliga i det nya museet.

Pga installation av nytt museum har vi mycket begränsade möjligheter att ta emot forsknings- och/eller undervisningsbesök mars – juni 2024.

Bibliotek

I myntkabinettets bibliotek finns flera numismatiska referensverk och tidskrifter. Du kan söka efter våra böcker i Libris. Böckerna lånas inte ut men kan läsas på plats. Kontakta oss om du är intresserad av att besöka biblioteket.

Publikationer

Uppsala universitets myntkabinett har publicerat delar av samlingarna i skriftserien Studia Numismatica Upsaliensia. Vi har också publicerat artikelserien Uppsala University Coin Cabinet Working Papers.

Inventarier

De första inventarierna över Uppsala universitets myntkabinett gjordes i mitten av 1700-talet och när samlingarna växte upprättades nya inventarier. Med hjälp av dessa kan vi följa samlingens utveckling och hur den varit organiserad historiskt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin