Om institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik leds av prefekt Anna Rosling och ställföreträdande prefekt Anssi Laurila. Institutionen består av fyra forskningsprogram samt två fältstationer, Erken i Roslagen och Ar på Gotland. Programansvariga professorer har ansvaret för personal, ekonomi och arbetsmiljö inom sitt forskningsprogram.

  • Evolutionsbiologi Niclas Backström
  • Limnologi - Lars Tranvik
  • Växtekologi och evolution - Sophie Karrenberg
  • Zooekologi - Frank Johansson
  • Fältstationen Erken - Silke Langenheder
  • Fältstationen AR - Gunilla Rosenqvist

Prefekt Anna Rosling

Arbetsmiljö och lika villkor

IEG ska kännetecknas av en god arbetsmiljö, både fysiskt, organisatoriskt och socialt. Nolltolerans råder mot mobbning, trakasserier och kränkningar. IEG arbetar aktivt för en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö med lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter. Detta bidrar till att avdelningen blir en plats för lärande med en trygg, stimulerande och utmanande lärande- och forskningsmiljö. Det skapar förutsättningar för framgångsrik verksamhet och bidrar till att avdelningen blir en attraktiv arbetsgivare.

Uppsala universitet ska ha en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter

Arbetsmiljö och lika villkor på Institutionen för ekologi och genetik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin