Utbildning vid institutionen för ekologi och genetik

Vi bedriver utbildning inom ekologi och evolution

Examensarbete och forskningspraktik

Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss är du välkommen att kontakta den forskare du vill samarbeta med. Vi rekommenderar att du genomför en forskningspraktik innan du påbörjar ditt masterarbete.

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen vid Institutionen för ekologi och genetik håller en internationellt hög kvalitet och lockar studenter från hela världen. Våra doktorander är väl förberedda och kvalificerade för anställningar vid högskolar, universitet, myndigheter och inom näringslivet. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten erbjuder två typer av forskarexamina: filosofie doktor och licentiatexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin