Evolutionsbiologi

Avdelningen för evolutionsbiologi bedriver forskning och undervisning inom ämnet evolutionär genetik

Programmet för Evolutionsbiologi driver forskarutbildning inom ämnet evolutionär genetik. Vi ansvarar också för kurser i evolutionär genetik, evolutionära processer, grundläggande genetik och molekylär evolution för studenter på både kandidat och masternivå. Vår forskning bedrivs i huvudsak av våra forskargrupper vilka har expertis inom till exempel evolutionär genetik / genomik, molekylär evolution, kvantitativ genetik, populationsgenomik, molekylär evolution och molekylär ekologi.

Avdelningsföreståndare

Prof. Niclas Backström
018-471 64 15
niclas.backstrom@ebc.uu.se

Besöksadress

Evolutionsbiologi
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Uppsala universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Leveransadress paket

Evolutionsbiologi
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Uppsala universitet
Kåbovägen 4, hus 7
752 36 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin