Forskning vid institutionen för ekologi och genetik

Vi bedriver både grundforskning och tillämpad forskning inom ekologi och evolution

Vi har nog alla någon gång slagits av den enorma rikedomen på variation i allt från färg och form till funktion och beteenden hos våra levande organismer. Hur har den här variationen kommit till? Vilka är de mekanismer och processer som har styrt och fortfarande styr hur grupper av individer (populationer) långsamt förändras från generation till generation. Vi studerar dessa processer på alla nivåer från DNA-molekylen via individer och populationer till arter och hela samhällen av olika arter.

Dessa processer är viktiga inte bara för att förstå hur och varför variationen har uppstått, utan också för att förutsäga hur förändringar i miljön orsakade av klimatförändringar och människans inverkan kommer att påverka naturen i framtiden.

Våra forskningsprogram

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin