Växtekologi och evolution

Vi studerar växtpopulationers och växtsamhällens sammansättning och dynamik, från gennivå till hela ekosystem

Vår avdelning erbjuder forskarutbildning i Växtekologi och i Evolutionär funktionsgenomik. Vi ansvarar också för kurser i ekologi, evolution, genetik och genomik.

Vår forskning bedrivs i ett antal forskargrupper. I vår forskning studerar vi växtpopulationers och växtsamhällens struktur och dynamik, från gennivå till hela ekosystem. Flera forskningsinriktningar är representerade som evolutionsbiologi, populationsekologi, samhällsekologi, populationsgenetik, genomik och bevarandebiologi. Grundforskning dominerar men vi bedriver även tillämpade projekt som exempelvis analyserar konsekvenser av förändringar i markanvändning och andra miljöförändringar, liksom projekt som syftar till bevarandet av ekonomiskt och medicinskt viktiga trädarter.

Avdelningsföreståndare

Prof. Sophie Karrenberg
018-471 2863
sophie.karrenberg@ebc.uu.se

Besöksadress

Växtekologi och evolution
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Uppsala universitet
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Leveransadress paket

Växtekologi och evolution
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Uppsala universitet
Kåbovägen 4, hus 7
752 36 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin