Limnologi

Avdelningen för limnologi bedriver forskning och undervisning inom ämnet limnologi, läran om inlandsvatten.

Vi studerar ekosystemen i sjöar och vattendrag. Det omfattar biologiska samhällen och populationer, både av mikroorganismer och större organismer, såväl som biogeokemiska och fysikaliska processer. Vår forskning och undervisning belyser fundamentala fenomen i akvatiska ekosystem, men den är också relevant för tillämpning inom miljövård, naturresursförvaltning och restaurering.

Vi har tre större forskargrupper, med en väsentlig grad av överlappning och samarbete:

Den kanske vanligaste kommentaren när man berättar att man är limnolog är något i stil med ”du är en vadå?”. Så låt oss försöka besvara denna fråga här.

Limnologi är grekiska från orden limne ”sjö”och logos ”kunskap”. Limnologi omfattar dock inte endast sjöar utan inkluderar alla former av inlandsvatten. Detta vatten existerar i en mängd olika former, kan vara en bäck eller en våtmark men kan även vara diket vid vägrenen. De flesta sjöarna innehåller sötvatten, men det är inte ovanligt att vattnet har hög salthalt - världens största sjö, Kaspiska Havet, är till exempel salt.

Så vad gör vi relaterat till dessa vattensamlingar? Vi studerar processer och interaktioner i inlandsvatten, och hur inlandsvattnen samverkar med andra ekosystem. Vi deltar i långtidsobservationer, bland annat via fältstationen vi sjön Erken, som ingår i ett nationellt nätverk av forskningsstationer (SITES) och ett globalt globalt observationsprogram av sjöar (GLEON).

Stora mängder vatten passerar inlandsvattnen på väg från källorna till havet. Det transporterar en mängd olika substanser från omgivande markområden, som dels blir kvar i insjöarnas bottensediment, dels transporteras ut i havet, och dels lämnar sjöarna upp i atmosfären (t.ex. koldioxid). Vi studerar alla dessa flöden och de processer och mekanismer som ligger bakom dem. Mikroorganismer spelar en avgörande roll – vi studerar deras mångfald och aktivitet. Fisk och större organismer är kanske det de flesta tänker på när de funderar över livet i en sjö. Vi studerar hur dessa samhällen av olika organismer formas genom olika ekologiska processer, till exempel via samverkan mellan rovdjur och bytesdjur.

En limnologs kunskaper behövs inom en mängd tillämpningar, t ex gällande dricksvattenkvalitet, åtgärder mot algblomningar, hållbart fiske, eller restaurering av vattendrag.

Avdelningsföreståndare

Prof. Lars Tranvik
018-471 2722
lars.tranvik@ebc.uu.se

Besöksadress

Avdelningen för limnologi
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Uppsala universitet
Norbyvägen 18D
752 36 Uppsala

Godsmottagning

Avdelningen för limnologi
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Uppsala universitet
Kåbovägen 4, hus 7
752 36 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin