Dolly Kothawala

Forskare vid Institutionen för ekologi och genetik; Limnologi

Telefon:
018-471 27 19
E-post:
dolly.kothawala@ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala
Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

För detaljerad information om min forskning, se:https://kothawala.weebly.com and https://scholar.google.com/citations?user=1hLWKUoAAAAJ&hl=en

Min forskning fokuserar främst på ekologiska forskningsfrågor relaterade till biogeokemiska kretslopp av organiskt material i sötvatten och markekosystem. Min forskning fokuserar också på frågor relaterade till dricksvattenkvalitet.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Dataset

Dolly Kothawala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin